February 2016

IMG_8581
ภาพถ่ายภายนอกตึก
IMG_8582
ภายถ่ายงานผนังด้านนอก
รูปภาพ1 20-02-2559
ภายถ่ายงานผนังด้านนอก
รูปภาพ2 20-02-2559
ภายถ่ายงานผนังด้านนอก
รูปภาพ3 20-02-2559
ภายถ่ายงานผนังด้านนอก
IMG_8588
งานปูกระเบื้องภายในห้อง
รูปภาพ8 20-02-2559
านปูกระเบื้องภายในห้อง
รูปภาพ7 20-02-2559
งานปูกระเบื้องภายในห้อง
IMG_8589
งานปูกระเบื้องภายในห้อง
รูปภาพ4 20-02-2559
งานโครงฝ้าเพดาน
รูปภาพ5 20-02-2559
งานโครงฝ้าเพดาน
รูปภาพ6 20-02-2559
งานโครงฝ้าเพดาน