January 2016

IMG_8067
ภายถ่ายภายนอกอาคาร
IMG_8066
ภานถ่ายภายนอกอาคาร
IMG_8072
ภาพถ่ายภายนอกอาคาร
IMG_8074
ภาพถ่ายภายนอกอาคาร
IMG_7738
ภาพถ่ายภายนอกอาคาร 26/01/2559
IMG_7732
ภาพถ่ายภายนอกอาคาร 26/01/2559
รูปภาพ6งานพื้นชั้น7
งานวางแบบพื้นชั้น7 26/01/2559
รูปภาพ7งานพื้นชั้น7
งานวางแบบพื้นชั้น7 26/01/2559
รูปภาพ5งานสระว่ายน้ำ
งานสระว่ายน้ำ
รูปภาพ4งานสระว่ายน้ำ
งานสระว่ายน้ำ
รูปภาพ3งานสระว่ายน้ำ
งานสระว่ายน้ำ
รูปภาพ2งานเดินท่อไฟ
งานเดินท่อไฟ
รูปภาพ1งานเดินท่อไฟ
งานเดินท่อไฟ